0 Giỏ hàng

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm Bắc Kạn

(03-06-2021)
Hiện nay Vụ xuân năm 2021, tổng diện tích bí xanh thơm trên địa bàn tỉnh Bắc kạn ước tính khoảng 126 ha, năng suất ước đạt 400 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 5.000 tấn. Một số diện tích đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm hữu cơ và bí xanh thơm Bắc Kạn đã được công nhận sản phẩm OCOP

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân trồng bí xanh thơm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 . Sở Công Thương Bến Tre kính gửi thông tin đến quý đơn vị thu mua, phân phối có nhu cầu kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

STT Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số điện thoại liên hệ
1 Hợp tác xã Nhung Lũy Thôn Nà Nghè, xã Yên
Dương huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn
Bà Đinh Tuyết Nhung,
Giám đốc HTX
SĐT: 0965074555
2 Hợp tác xã Yến Dương Thôn Nà Giảo, xã Yến
Dương, huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn
Bà Ma Thị Ninh,
Giám đốc HTX
SĐT: 0868068525
3 Hợp tác xã Thanh Đức Thôn Nà Đúc, xã Địa
Linh, huyện Ba Bể, tỉnh
Bắc Kạn
Ông Nguyễn Văn Đức,
Giám đốc HTX
SĐT: 0987171323