0 Giỏ hàng

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND: Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019


Còn hiệu lực
13/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ ...
07-12-2018
17-12-2018
Nghị quyết
Võ Thành Hạo
Chủ tịch

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019, do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019, do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành.