0 Giỏ hàng

Quyết định 08/2019/UBND: Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre


Còn hiệu lực
08/2019/UBND
Quyết định ban hành quy chế ...
23-01-2019
23-01-2019
Quyết định
Cao Văn Trọng
Chủ tịch

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre.

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre.