0 Giỏ hàng

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND: Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh quy định cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản khôn


Còn hiệu lực
23/2019/QĐ-UBND
Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 ...
29-05-2019
29-05-2019
Quyết định
Nguyễn Hữu Lập