0 Giỏ hàng

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND: Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre


Còn hiệu lực
27/2018/QĐ-UBND
Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 ...
05-06-2018
15-06-2018
Quyết định
Nguyễn Hữu Lập

Về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre