0 Giỏ hàng

Chi tiết sản phẩm

Đũa dừa loại 1

Từ gỗ dừa lâu năm

Không cong, không dãnh