0 Giỏ hàng

Hội đồng xét duyệt các đề án thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre lần 4 năm 2022

(27-07-2022)
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre có cơ hội kết nối giao thương, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình đến với các tỉnh, thành trong cả nước. Vừa qua, Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Hội đồng xét duyệt các đề án, dự án Chương trình xúc tiến thương mại (gọi tắt là Hội đồng) đã tiến hành họp đánh giá, thẩm định các đề án thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre lần 4 năm 2022.

Tham dự cuộc họp có Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Cùng với các thành viên của Hội đồng là đại diện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp; Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Tại cuộc họp, các Đề án đã được đánh giá cao về mục tiêu, quy mô tổ chức rộng được trải dài từ Nam đến Bắc phù hợp với nhu cầu hiện nay của doanh nghiệp, đồng thời nên quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đối với các hợp tác xã/tổ hợp tác trong tỉnh. Sau khi trao đổi, đánh giá, thẩm định Hội đồng xét duyệt đã thống nhất chủ trương thông qua 05 đề án thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre lần 4 năm 2022, cụ thể như sau:
 
1. Đề án tổ chức tham gia Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022.
2. Đề án tổ chức tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây- Đà Nẵng và tổ chức Đoàn giao thương, kết nối cung cầu tại Đà Nẵng năm 2022.
3. Đề án tổ chức tham gia quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh.
4. Đề án tổ chức tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2022 - Hà Nội.
5. Đề án tổ chức tham gia quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận.
 
Các nội dung hỗ trợ trong Đề án được thực hiện theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre. Đồng thời, thông qua các Đề án này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cũng thông tin và mời gọi các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký về Trung tâm để được hỗ trợ./.
Nguồn: TT.KC&XT – SCT