0 Giỏ hàng

Mời tham dự Hội nghị “Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc

(21-06-2022)
Sở Công Thương Bến Tre có nhận được Công văn số 207/SPS-BNNVN ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc mời tham dự Hội nghị “Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong FTAs thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc” (gọi tắt là Công văn số 207/SPS-BNNVN) và Công văn số 344/ SPS-BNNVN ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thay đổi  địa điểm tổ chức  Hội  nghị Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong FTAs thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc”.
 
 
Theo đó, Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức hội nghị với chuyên đề:
- Nội dung: “Phổ biến các quy định và thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cập nhật yêu cầu về SPS tại thị trường Trung Quốc”.
- Thời gian: Thứ Năm, ngày 09/6/2022.
- Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm phục vụ Hội nghị tỉnh Long An, số 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Đồng chủ trì: Lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam, Trưởng nhóm đàm phán về SPS trong Hiệp định RCEP; Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.
 
Hội nghị nhằm kịp thời cung cấp thông tin về cam kết SPS trong Hiệp định RCEP; yêu cầu của thị trường Trung Quốc (Lệnh 248, Lệnh 249) đối với nông sản và nông sản làm thực phẩm cho các doanh nghiệp sơ chế, chế biến nông sản cả nước.

Sở Công Thương Bến Tre trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tỉnh quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị. Trong đó, đề nghị Quý Doanh nghiệp xác nhận việc tham dự trực tiếp với Ban tổ chức bằng cách đăng ký theo mã QR kèm theo trong Công văn số 207/SPS-BNNVN (gửi kèm theo) trước ngày 06/6/2022 đồng thời gửi công văn thông báo đại diện đăng ký tham dự về Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương (địa chỉ: Số 126 A Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre). Mọi chi tiết cần liên hệ, xin gọi: 0275.3823377 hoặc 0932358179 gặp Dung.