0 Giỏ hàng

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND: Quyết định ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre


Còn hiệu lực
29/2016/QĐ-UBND
Quyết định ban hành quy chế ...
28-06-2016
09-07-2016
Quyết định
Cao Văn Trọng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Quyết định ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre được ban hành bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.