0 Giỏ hàng

Thông tư 40/2021/TT-BTC: Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh


Còn hiệu lực
40/2021/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn về thuế ...
01-06-2021
07-08-2021
Thông tư
Hồ Đức Phớc
Bộ trưởng Bộ Tài chính