0 Giỏ hàng

Quyết định 1996/QĐ-UBND: Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020


Còn hiệu lực
1996/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt kết quả ...
18-08-2020
18-08-2020
Quyết định
Nguyễn Hữu Lập
Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 1 năm 2020 được ban hành bởi Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre.