0 Giỏ hàng

Quyết định 192/QĐ-UBND: Quyết định về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre


Còn hiệu lực
192/QĐ-UBND
Quyết định về việc thành lập ...
30-04-2020
01-04-2020
Quyết định
Cao Văn Trọng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre được ban hành bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.