0 Giỏ hàng

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT: Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản


Còn hiệu lực
07/2019/TT-BNNPTNT
Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy ...
07-08-2019
01-01-2020
Thông tư
Phùng Đức Tiến
Thứ trưởng

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản.

Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản.